Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2015

constructionnews
17:04
Play fullscreen
Film w skrócie przedstawiający ideę inteligentnych okien oraz przedstawiający prace badawcze nad tą technologią.
constructionnews
16:48
Nowa technologia "inteligentnych okien" pomaga zatrzymać ciepło generowane przez słońce i wnikające do pomieszczeń, dzięki czemu w budynkach podczas upałów na zewnątrz panuje przyjemny chłód.
constructionnews
16:32

“Inteligentne okna” oszczędzają energię zatrzymując ciepło w budynku

W inteligentnych oknach zastosowano mikrożel, materiał w postaci rozpuszczalnego i termoczułego polimeru poli(N-izopropyloakryloamidu).

Polimery wrażliwe na działania bodźców zewnętrznych charakteryzują się zdolnością do przejścia fazowego w zależności od zmiany temperatury i służą jako nowatorskie rozwiązanie do odbudowy i regeneracji kości w chirurgii [przyp. autora].

Przez przegrody okienne do wnętrza domów i budynków wpadają duże ilości promieniowania słonecznego. W związku z tym, szczególnie w upalne dni wyzwalane jest ciepło i zwiększa się zapotrzebowanie na energię elektryczną zużytą przez instalację klimatyzacji.

Naukowcy opracowują nowy rodzaj inteligentnych okien, które pozwolą zatrzymać przepływ ciepła do wnętrza pomieszczeń w przypadku wzrostu temperatury zewnętrznej. W przyszłości racjonalniej będzie można oszczędzać energię elektryczną w upalnych dniach zmniejszając przy tym rachunki. Rezultaty badań w tej dziedzinie opisano na łamach czasopisma Amerykańskiego Stowarzyszenia Chemicznego pt. 

ACS, Industrial & Engineering Chemistry Research.  

Xuhong Guo, Kaimin Chen, Yanfeng Gao oraz pozostali badacze realizujący projekt w zakresie inteligentnych okien stwierdzają wyjątkową właściwość zastosowanych materiałów do reakcji na różnorodne bodźce zewnętrzne, tj. działania światła i ciepła, energii elektrycznej, gazu. 

W celu redukcji zużycia energii szczególne zastosowanie mają materiały charakteryzujące się wrażliwością na działanie wyższych temperatur. 

W tym przypadku, kiedy jest gorąco na zewnątrz w oknach tego typu powstaje nieprzeźroczysta i biała powłoka w celu zabezpieczenia przed niepożądaną emisją ciepła do wnętrza budynku, przy jednoczesnym przeniknięciu światła do środka pomieszczenia. 

Okna stają się ponownie przeźroczyste podczas spadku temperatury zewnętrznej. W obecnych metodach wytwarzania tego typu okien stosuje się hydrożele (rodzaj żeli w których fazą rozproszoną jest woda a substancją żelującą są polimery – przyp. autora), charakteryzujące się zdolnością do pęcznienia pod wpływem wyższych temperatur, przez co zmniejszone są ich właściwości użytkowe. Zespół badaczy zamierzał rozwiązać to zagadnienie, usuwając tę wadę materiałową.

Bazując na wcześniejszych postępach w pracach nad nowego typu materiałem, naukowcy stworzyli wersję hydrożeli składającą się z mikroskopijnych i miękkich pęcherzyków, które tworzą zawiesinę w cieczy. 

W modelowym domu przetestowano rozwiązanie polegające na umieszczeniu pomiędzy dwoma kawałkami szkła roztworu tego typu. Inteligentne okna poddano działaniu lamp imitujących światło słoneczne, w rezultacie stały się one nieprzeźroczyste, utrzymując wewnątrz domu chłodniejszą temperaturę. 

Zaletą mikrożelu w przeciwieństwie do wcześniej stosowanych materiałów, jest brak zdolności do pęcznienia pod wpływem temperatury.

Naukowcy twierdzą, że stworzony przez nich materiał w postaci mikrożelu, jest dobrym rozwiązaniem dla inteligentnych okien w przyszłości. [16]

August 04 2014

constructionnews
09:39
Play fullscreen
Film nr 2. Reportaż na temat domu samowystarczalnego energetycznie.
constructionnews
09:36
Play fullscreen
Film nr 1. W skrócie opisuje roczne wyniki badań nad testowym domem samowystarczalnym energetycznie.  
constructionnews
09:32
Pomimo srogiej zimy, która pokryła śniegiem przez 38 dni panele słoneczne i fotowoltaiczne, dom samowystarczalny energetycznie wyprodukował więcej energii niż zużył w przeciągu roku użytkowania.
constructionnews
09:16

Dom samowystarczalny energetycznie wyprodukował nadmiar energii

Prace badawcze nad domem, produkującym niezbędną energię potrzebną do jego utrzymania trwają. Dom testowy to swoiste laboratorium, idea to stworzenie domu którego użytkowanie nie będzie wymagało zapłaty rachunków za energię dostarczoną z zewnątrz (przyp. autora).

Dom testowy samowystarczalny energetycznie (The net-zero energy test house) znajduje się w Narodowym Instytucie Normalizacji i Technologii (National Institute of Standards and Technology – NIST) w obszarze aglomeracji miasta Waszyngton w USA.

Nie dość, że wygenerował wystarczającą ilość energii do utrzymania domu w sezonie zimowym, to ponadto w pierwszą rocznicę powstania (1 lipca 2014) osiągnął nadwyżkę wyprodukowanej przezeń energii, wystarczającą do zasilenia napędu samochodu elektrycznego podczas jazdy na odległość około 2 300 kilometrów ! (samochód elektryczny przejedzie 4,74 kilometrów zużywając jedną kilowatogodzinę do napędu, zgodnie z danymi Agencji Ochrony Środowiska z 2012 roku).

Pomimo pięciu miesięcy poniżej średniej temperatury w tychże miesiącach oraz dwukrotnie większych opadów śniegów niż zazwyczaj, zakończono roczny okres badań domu testowego samowystarczalnego energetycznie (Net-Zero Energy Residential Test Facility - NZERTF) z osiągnięciem dodatkowo 491 kilowatogodzin wyprodukowanej energii w roku.

Zamiast płacić prawie 14 tysięcy złotych za energię elektryczną (szacunkowy średni roczny koszt rachunku za elektrykę dla nowoczesnego domu w Maryland) w przypadku wirtualnej czteroosobowej rodziny zamieszkałej w testowym domu zasilanym całkowicie z energii elektrycznej, uzyskana nadwyżka tego rodzaju energii może zostać eksportowana do lokalnego dostawcy.

„ Stworzyliśmy coś takiego, i to z przekonywującą rezerwą” stwierdzil Hunter Fanney, inżynier kierujący badaniami w testowym domu (NZERTF).

„Od teraz naszym zadaniem będzie rozwój badań i pomiarów, które pomogą poprawić efektywność energetyczną w budownictwie mieszkaniowym w kraju. Dzięki temu nastąpi rozwój i przyjęcie projektów i technologii pozwalających na budowę domów samowystarczalnych energetycznie oraz obniżenie kosztów ich utrzymania, a także opracowania metod budowy obiektów oraz adaptacja tych założeń w przepisach budowlanych.”

Dom samowystarczalny energetycznie produkuje co najmniej tyle energii, ile zużywa w przeciągu roku. Powiększa się liczba stanów USA które podejmują kroki w kierunku wspierania lub nawet wprowadzenia konieczności budowy w przyszłości domów w tym standardzie. W stanie Kalifornia wprowadzono wymóg, aby od 2020 roku wszystkie nowobudowane domy spełniały wymagania dotyczące samowystarczalności energetycznej budynków.

Dom ten to piętrowy budynek z czterema sypialniami i trzema łazienkami. Zarówno jak  w laboratorium, tak jak i w terenie, budynek będzie ładnie się komponował w nowej podmiejskiej zabudowie. Został zaprojektowany i zbudowany, aby był o 60 procent bardziej energooszczędny niż domy budowane według wymagań zawartych w Międzynarodowym Kodeksie Poszanowania Energii przyjętych w stanie Maryland w 2012 roku.

Powierzchnia domu wynosi 252 metry kwadratowe, zbudowano go zgodnie z najwyższymi standardami dla budownictwa ekologicznego w USA, a więc zgodnie z U.S. Green Building Council LEED Platinium Standards. Dom cechuje energooszczędność konstrukcji i urządzeń, jak również jego technologie do wytwarzania energii, np. instalacji solarnej dla ogrzewania wody, systemu z użyciem paneli fotowoltaicznych.

Pomimo 38 dni w roku, w których panele słoneczne były zakryte śniegiem i lodem, system produkcji energii słonecznej wytworzył 13 577 kilowatogodzin energii. To o 491 kilowatogodzin więcej, niż wykorzystywane na potrzeby energetyczne dla domu i jego mieszkańców. Komputerowo symulowano użytkowanie przez rodzinę z dwojgiem pracujących rodziców i dwójką dzieci w wieku 8 i 14 lat.

W pierwszym roku zużycie energii wyniosło 13 086 kilowatogodzin, co było o około 3 000 kilowatogodzin prognozowanego zużycia więcej, niż w roku z typową pogodą. W standardowym roku porównywalny dom mieszkalny spełniający wymagania norm energooszczędności w stanie Maryland potrzebuje 27 000 kilowatogodzin energii.

W zakresie zużycia energii na jednostkę powierzchni stosuje się wskaźnik intensywności wykorzystania energii . Dom samowystarczalny energetycznie osiąga wynik około 70 procent bardziej wydajnego, a niżeli przeciętny dom w Waszyngtonie i pobliskich stanach.

Od lipca do października zaobserwowano miesięczne nadwyżki energii. W listopadzie, kiedy zapotrzebowanie na energię jest zwiększone i odnotowuje się spadek kąta nachylenia promieni słonecznych, zmniejszona została wydajność energetyczna zamontowanych 32 paneli słonecznych, rozpoczął się proces deficytów w energii.

Do końca marca, kiedy deficyt w energii spadł do 1 800 kilowatogodzin (w przybliżeniu ilość ta odpowiada łącznej ilości energii, jaką potrzebuje lodówka i suszarka wykorzystywana w trakcie roku) stała uśredniona temperatura jest poniżej obowiązujących norm.

Od kwietnia rozpoczął się przypływ energii powodujący nadwyżki energii i z domu nastąpił jej eksport do sieci elektrycznej przez większość następujących dni.

„Najważniejsza różnica pomiędzy tym domem, a przepisami stanu Maryland dotyczącymi standardów budowy budynków to ulepszenie termicznej osłony obiektu, a więc izolacji termicznej i bariery powietrza.” – stwierdził inżynier Mark Davis.

Przez prawie całkowitą eliminację niezamierzonej infiltracji powietrza oraz podwojenie grubości izolacji na ścianach i na dachu, znacznie zmniejszono zapotrzebowanie na ogrzanie i chłodzenie w domu. Pod względem kosztów wirtualni mieszkańcy tego domu oszczędzili rocznie około 14 tysięcy złotych na opłatach za energię elektryczną, a więc ponad tysiąc złotych miesięcznie.

Jednakże koszty związane z zakupem paneli słonecznych, zwiększeniem grubości izolacji, potrójnym szkleniem szyb w oknach oraz użyciem pozostałych technologii i ulepszeń mających na celu osiągnięcie zerowej charakterystyki energetycznej są znaczne, zgodnie z analizą Joshua Kneifela ekonomisty NIST.

W sumie Kneifel szacuje, iż uwzględnienie wszystkich technologii związanych wykonaniem domu samowystarczalnego energetycznie, poprawiających efektywność modernizacji podobnego obiektu spełniającego wymagania przepisów budowlanych w stanie Maryland dodatkowo zwiększy koszt jego wykonania o około 500 tysięcy złotych.

Planowane pomiary związane z badaniami domu samowystarczalnego energetycznie zapewnią wiedzę i odpowiednie narzędzia aby zmniejszyć tą różnicę kosztów. Wyniki również będą pomocne w określeniu niezbędnych działań potrzebnych do określenia najbardziej skutecznych metod zmniejszenia zużycia energii w budynku.

Badania przyczynią się do opracowania testów i norm będącymi wiarogodnymi punktami odniesienia w zakresie efektywności energetycznej i pełnej ochrony środowiska, dostarczając informacje przydatne dla firm budowlanych, osób kupujących domy, organów regulujących przepisy oraz innych zainteresowanych. [15]

October 04 2012

constructionnews
21:48

JESTEŚMY NA FACEBOOKU

http://www.facebook.com/constructionnews.polska

Zachęcam wszystkich sympatyków (jak i znajomych sympatyków) do klikania na ikonkę lubię to oraz do dołączania do grona znajomych Społeczności :)
Promujmy "nasze polskie" pomysły w jak najszerszym gronie.
Z góry wszystkim dziękuję.
 P.S. Pomysłodawca liczy na "ożywienie" społeczności GoldenLine oraz innych środowisk ... jak również nowe pomysły odnośnie polepszenia działania strony i naszego forum :)

September 06 2012

constructionnews
19:56
Play fullscreen
  Film nr 2. Naprawa podpór mostowych w systemie PileMedic  
constructionnews
19:39
Play fullscreen
Film nr 1. Naprawa rury o małej średnicy w systemie PipeMedic.
constructionnews
19:28
Fotografia nr 1. Mechanizm do aplikacji super-tworzywa wewnątrz rur.
constructionnews
19:18

Nowy rodzaj „super-tworzywa” do naprawy rurociągów

Profesor inżynierii lądowej Uniwersytetu w Arizonie opracował rozwiązanie problemu związanego z naprawą i modernizacją istniejącej infrastruktury Stanów Zjednoczonych.

Narodowy Instytut Technologii Gazowej (GTI) opublikował próbny raport zatwierdzający nowo powstałą technologię o nazwie PipeMedic. Nowopowstałe, wielowarstwowe tworzywo na bazie węgla i szkła znajduje zastosowanie m in. do naprawy i wymiany uszkodzonych rurociągów gazowych. GTI prowadzi bezpłatne badania w zakresie nowej technologii oraz poszerza zakres działania organizacji zajmującej się przemysłem gazowym.

Nowa technologia została opracowana przez Mo Ehsani’ego, emerytowanego profesora budownictwa lądowego Uniwersytu w Arizonie. Jest on pionierem w dziedzinie zastosowań konstrukcyjnych zbrojonych włókien polimerowych (FRP- fiber-reinforced polymers).

Profesor był członkiem Amerykańskiego Departamentu Budownictwa Lądowego i Mechaniki przez prawie 30 lat. W 1994 roku założył przedsiębiorstwo QuakeWrap, a w 2009 roku przed odejściem z Departamentu skupił swoją uwagę na biznesie związanym z naprawami uszkodzonych elementów w budownictwie. Podczas prac na uniwersytecie badania pod jego kierownictwem obejmowały problematykę zachowania się konstrukcji w trakcie trzęsień ziemi. Naukowca cechowało innowatorskie podejście do problemu napraw i renowacji obiektów budowlanych przy użyciu zbrojonych włókien polimerowych.

Do opisu technologii PipeMedic przez Eshan’iego użyto nazwy „super-tworzywo”. Materiał składa się z warstw krzyżujących się włókien węglowych oraz warstw tworzących masę szklaną nasyconą żywicą. Tak utworzony materiał w następnej kolejności poddany jest obróbce ciśnieniowej oraz cieplnej. W wyniku procesu powstaje taśma o grubości około 0,064 [cm].

 „Naprawę rury można porównać do rozłożenia „namiotu”. Zwinęliśmy maty super-tworzywa wewnątrz mechanizmu o kształcie walca z przyczepionymi kołami i umieściliśmy go wewnątrz rury (zdjęcie mechanizmu na fotografii nr 1). Obszar podlegający naprawie może znajdować się do 300 [m] od miejsca włożenia mechanizmu w rurę. Oznacza to, że rura może być wzmocniona również w przypadku umiejscowienia jej pod istniejącymi budynkami czy drogami”.

 „W chwili dotarcia w obszar podlegający naprawie, pod odpowiednim ciśnieniem pompuje się laminat który łączy matę z super-tworzywa z powierzchnią wewnętrzną rurociągu. Po stwardnieniu masy epoksydowej, wypuszczany jest zawarty w mechanizmie gaz i mechanizm zostaje wyciągnięty z rurociągu.”

Nowego typu tworzywo produkowane jest w formie mat zwiniętych w zwoje. Materiał produkowany jest w Tucson w Arizonie. Długość arkuszy zawiera się w przedziale od kilkudziesięciu do kilkuset metrów, materiał jest gotowy do zastosowania m in. w naprawach nieszczelnych rurociągów. Tworzywo po stwardnieniu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i sztywnością. Największą korzyścią materiałów tego typu jest fakt, iż w krótkim czasie od momentu ułożenia stają się sztywne i odpowiednio wytrzymałe. Właściwości materiału pozwalają na jego efektywną aplikację wewnątrz uszkodzonego rurociągu.

W często spotykanej praktyce naprawa rur polega na ręcznej aplikacji ciekłej żywicy połączonej z włóknami w wadliwym miejscu. Wadami takiego rozwiązania jest długi czas oczekiwania na stwardnienie żywicy, co wiąże się z osiągnięciem przez nią odpowiedniej wytrzymałości. Kontrola jakości podczas wykonywania prac jest utrudniona, a więc nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy prace zostały wykonane w sposób zgodny ze stawianymi im wymaganiami.

W przeciwieństwie do układanych na mokro żywic zbrojonymi włóknami, super-tworzywo nadaje się do napraw większych powierzchni. Podczas ręcznej aplikacji żywic bezpieczeństwo i zdrowie osób wykonujących prace jest zagrożone. Fakt ten związany jest z wydobyciem się szkodliwych lotnych związków organicznych, jak również stosowaniem akceleratorów i katalizatorów m in. w celu przyśpieszenia czasu utwardzenia. 

System PipeMedic (PileMedic) znajduje zastosowanie m in. do wzmocnienia uszkodzonych rurociągów, przepustów, naprawy pali i podpór mostowych, konstrukcji stalowych, żelbetowych i zespolonych oraz z zastosowaniem cegieł, gliny i drewna jako budulca. Badania wykazały, że nowego typu tworzywo doskonale nadaje się do wymiany starych rurociągów. 

System nowej generacji wykorzystują przedsiębiorstwa zajmujące się naprawą podziemnych rurociągów. W praktyce stosują one maty klejone do wewnętrznej części istniejących rur. W przypadku kiedy zewnętrzna część rury zostanie uszkodzona funkcję ochronną przejmie wewnętrzna jej część z nowego typu tworzywa. W przypadku tak wykonanej modernizacji nie zachodzi konieczność wymiany rurociągu.

 „Węgiel jest coraz bardziej kosztownym budulcem. Niewątpliwą zaletą mat z super-tworzywa o grubości kilkunastu milimetrów jest fakt, że wytrzymują one parcie szkieletu gruntowego oraz obciążenie spowodowane ruchem samochodowym. Skorzystaliśmy z prasy technicznej przemysłu lotniczego i stworzyliśmy maty o wewnętrznej strukturze przypominającej plaster miodu. Produkt ten nosi nazwę StifPipe i jest obecnie stosowany w systemie odwodnienia brooklyńskiego Bridge Parku w Nowym Jorku” – stwierdza Eshani.[14]

Patenty firmy Quake Wrap dostępne są na stronach internetowych - www.quakewrap.com, www.pilemedic.com, www.pipemedic.com. Firma zajmuje się naprawą istniejących konstrukcji takich jak podpory i pale obiektów mostowych, słupów, rurociągów w zakresie małych i dużych średnic, przepustów oraz zwiększeniem odporności na korozję konstrukcji betonowych i wytrzymałości na wybuchy. [przyp.autora]

January 28 2012

constructionnews
08:32
3791 72df 500

Rysunek Nr 4. System odwodnienia w obszarze szczelin dylatacyjnych [13].

constructionnews
08:30
3779 48dd 500
Rysunek Nr 3. Odprowadzenie wody w linii ścieku przykrawężnikowego [13].
constructionnews
08:30
3756 d4e2 500

Rysunek Nr 2. Wykonanie ścieku zawierającego wnękę grubości 2-3 cm wypełnioną asfaltem lanym z kruszywem łamanym [13].

constructionnews
08:29
3733 7a54 500
Rysunek Nr 1. Przekrój poprzeczny w linii ścieku [13].
constructionnews
08:26

Rozwiązanie odwodnienia mostu w linii ścieku

Można stwierdzić, że możliwy do wykonania jest wariant zmiany wysokości pomiędzy warstwą z asfaltobetonu a asfaltem lanym w strefie ścieku przykrawężnikowego, pozwala to na zwiększenie pochylności podłużnej a więc zwiększenie przepływu wody (Rysunek Nr 1).

W związku z wadami asfaltobetonu, zalecane jest użycie asfaltu lanego z kruszywem łamanym. Korzyści związane z zastosowaniem tego typu materiału to :

a)  Jest bardziej nieprzepuszczalny niż materiały tradycyjne stosowane do wykonania warstwy ścieralnej, co świadczy o jego uniwersalności w przypadku zwiększonego przepływu wody;

b)  Struktura jego powierzchni jest bardziej gładka. Na całej powierzchni tworzy jednolitą strukturę zachowując niezmienność geometryczną. Początek ścieku jest bardziej podniesiony, umożliwia to samoczynny spływ wody w odpowiednim kierunku;

c) Można go układać ręcznie. Łatwiej można materiał zaaplikować w strefie kap chodnikowych. W przypadku niewielkich spadków można zachować większą dokładność podczas układania, a więc istnieje mniejsze ryzyko wykonania spadków przeciwnych.

W przypadku, kiedy grubość warstwy asfaltu lanego z kruszywem łamanym jest większa od ok. 8 ~ 10 cm, to można odnieść korzyści stosownie do organizacji robót :

- albo w przypadku nawierzchni drogowej składającej się z dwóch warstw, wykonać warstwę ochronną do krawężnika kapy chodnikowej, a następnie wykonać rowek ściekowy w linii ścieku i ułożyć warstwę z asfaltu lanego z kruszywem zgodnie z Rysunkiem Nr 2/ lewy.

- albo wykonać nad izolacją przeciwwodną podłoże z betonu na bazie cementu, lub lepiej wypełnić podłoże mieszanką drobnoziarnistą, a następnie ułożyć warstwę asfaltu lanego z kruszywem łamanym grubości ok. 3 cm zgodnie z Rysunkami Nr 2/ prawy oraz Rys. Nr 3.

Taki układ warstw w linii ścieku jest ważny również w celu uniknięcia szoku termicznego podczas układania asfaltu lanego z kruszywem łamanym w temperaturze 250 0C na warstwie nieprzepuszczalnej, która jest podatna na działanie wysokich temperatur (m in. z uwagi na niewielką grubość izolacji przeciwwodnej).

               W niewielu przypadkach udaje się stworzyć teorię do stosowanej w praktyce metody, na rysunkach Nr 3 i 4 pokazano podstawy do wykonania odwodnienia tego typu. Jedynie doświadczenie, związane z zastosowaniem tego typu rozwiązań pozwoli na weryfikację ich poprawności. Zalecane jest zaznajomienie się z projektami, w których zawarte są rozwiązania tego typu systemu odprowadzenia wody na moście.

Podsumowując powyższe rozważania, w celu prawidłowego zastosowania omawianego systemu odwodnienia na moście należy dokonać jego analizy już w stadium projektu. Dobranie odpowiednich elementów składowych pozwoli zabezpieczyć most przed gromadzeniem się dużych ilości wody w przypadku silnych opadów, natomiast niewłaściwy ich dobór nie przyniesie oczekiwanej korzyści technicznej. [13]

June 30 2011

constructionnews
20:13

Włókna węglowe CFRP zmniejszą podatność na zniszczenie konstrukcji w przypadku eksplozji materiału wybuchowego

constructionnews
20:03

Zastosowanie włókien węglowych do ochrony budynków przed wybuchami

     W fazie projektowania większości obiektów budowlanych nie uwzględnia się zagrożeń związanych z wybuchami czy uderzeniami. Na zlecenie Armii USA, badacze z Uniwersytetu w Missouri pracują nad metodą modernizacji istniejących budynków w celu ochrony przed niespodziewanym atakiem terrorystycznym.

        Sarah Orton, docent budownictwa lądowego na Uniwersytecie w Missouri skupiła swoją uwagę na zastosowaniu Włókna Węglowego Wzmocnionego Polimerem (Carbon Fiber Reinforced Polymer – CFRP) do wzmocnienia obiektów budowlanych wykonanych z żelbetu. Struktura materiału pozwala na przeniesienie siły rzędu 100 [kN] na 1 [cm2] powierzchni. Włókna użyto już wcześniej do zabezpieczeń budynków przed skutkami trzęsień ziemi.

„Od lat 80. XX wieku CFRP stosowano na obszarach takich jak Kalifornia do ochrony budynków przed skutkami trzęsień ziemi, jednak włókna te mają wiele innych zastosowań. W ówczesnym świecie nękają nas zniszczenia spowodowane atakami terrorystycznymi. Materiał ten może być wspaniałym narzędziem do ochrony ludzi w zagrożonych budynkach.”

    Dzięki CFRP można zwiększyć nośność na zginanie elementów konstrukcyjnych takich jak ściany i słupy. Zwiększenie wytrzymałości przyczynia się do ochrony budynków przed skrajnymi zdarzeniami. Orton wynalazła wcześniej kotew na bazie włókien do wbudowania w kolumny lub spoiny. Badaczka wykazała, że przy użyciu kotew wzmocnionych włóknami osiągnięto maksymalną wytrzymałość na rozciąganie elementu, natomiast przy użyciu betonu uzyskano połowę z tej wytrzymałości.

 Włókna zwiększają odporność ściany narażonej na wybuch lub eksplozję. Badania nad skutecznością zastosowań CFRP prowadzone są pod kierunkiem Orton w U.S. Army Engineer Research and Development Center. Podczas badań zdetonowano ładunki wybuchowe w pobliżu płyt żelbetowych wzmocnionych włóknami węglowymi. Badaczka stwierdziła, że materiał ten zapewnia odpowiednią ochronę narażonej na wybuch konstrukcji. Dodatkowe zastosowanie grubej blachy stalowej jako wzmocnienia konstrukcji płyty powoduje mniejsze odkształcenia zwiększając wytrzymałość elementu.

        Orton twierdzi, że wyższe koszty produkcji nie staną na drodze do wzrostu zainteresowania tym materiałem. Według niej CFRP będzie powszechnie stosowany w wielu dziedzinach.

„ Jest to bardzo przydatny materiał. Jestem zachwycona możliwościami zastosowań tego materiału i jego wytrzymałością. Modernizacja istniejących budynków przy użyciu CFRP pomoże chronić ludzi przed atakami terrorystycznymi, czyniąc je mniej podatnymi na zawalenie się po eksplozji.”

        Wyniki badań nad „ Zastosowaniem włókien węglowych CFRP do poprawienia właściwości i wytrzymałości  konstrukcji z betonu przed wybuchami i uderzeniami ” zostały opublikowane przez American Concrete Institute. [12]

May 07 2011

constructionnews
20:05

Panteon – jedna z największych budowli kopułowych na świecie

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl