Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
constructionnews
18:56

Wczesny System Ostrzegania przed korozją w obiektach mostowych

Mosty żelbetowe są wystarczająco wytrzymałe by poradzić sobie z czynnikami takimi jak: mróz, ciężar pojazdów a także emisja dźwięków związanych z ruchem samochodów. Do usunięcia śniegu w okresie zimy z nawierzchni jezdni stosuje się różnego rodzaju sole. Najbardziej powszechnym środkiem stosowanym w dużych ilościach jest chlorek sodu, głównie na niemieckich drogach. Sole przyczyniając się do topnienia lodu powodują jonizację, natomiast jony przenikając do betonu niszczą ochronną zasadową warstwę o grubości kilku centymetrów. Sól mająca kontakt z stalowymi prętami w zbrojeniu betonu wywołuje korozję stali a tym samym niszczenie konstrukcji. Powstają pęknięcia prowadzące do destrukcji budulca obiektu mostowego.

Do obecnej chwili nie istniały efektywne badania pozwalające na określenie jak głęboko jony soli wnikają do betonu i czym to zjawisko jest zdeterminowane. Przeprowadzone badania polegały na sprawdzeniu powstałych ubytków w betonie, a więc wymagały sporo czasu na ich wykonanie. Robotnicy budowlani przy użyciu prostych narzędzi wkuwali się do konstrukcji żelbetowej poszukując ubytków świadczących o zniszczeniu stali przez korozję.

Jednakże specjaliści z Towarzystwa Fraunhofera, Mikroelektroniki Układów i Systemów IMS z Duisburga odkryli bardziej niezawodny i ekonomiczny sposób rozwiązania tego problemu. Wymyślili czujniki służące do wykrywania korozji stali we wczesnym stadium jej powstawania. Nowy czujnik transponder (bezprzewodowe urządzenie komunikacyjne automatycznie odpowiadające na przychodzący sygnał) potrafi bez przerwy wykonywać pomiary monitorując jak głęboko jony wywołujące korozję penetrują beton. Za pomocą wynalezionego czujnika badacze z IMS w ośrodku Braunchweig zbadali grupę materiałów budowlanych.

Urządzenie to składa się z bardzo drobnych żelaznych przewodów skręconych w równych odstępach. „Jeśli rozpuszczone sole dotrą do metalowych prętów rozpocznie się korozja i niszczenie materiału. Czujnik pokazując rozmiary korozji zarejestruje liczbę wadliwych prętów i głębokość zniszczenia otuliny betonowej. Pozwoli to nam określić kiedy będzie konieczne przeprowadzenie następnej naprawy” – tłumaczy badacz IMS Frederic Meyer. Transponder przesyłając bezprzewodowo zebrane dane do urządzenia odczytującego sygnał wspomaga robotników budowlanych wykonujących naprawę. 

Meyer stwierdza: „Nasz transponder nie pobiera energii potrzebnej do pomiarów z baterii lecz z pola magnetycznego. Oznacza to, iż nie musi być wymieniany, a więc możliwe jest wbudowanie i pozostawienie go na stałe w betonowych konstrukcjach.”

Naukowcy z instytutu MPA Braunschweig prowadzą pierwsze testy urządzenia tego typu. Czujnik transponder umieszczony jest wewnątrz testowego mostu.  Naukowcy pokazali prototyp urządzenia na 6 międzynarodowych targach EURO ID w Cologne w dniach 4–6 maja 2010. [7]

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl