Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
constructionnews
11:56

Zastosowanie ultranowoczesnej technologii Aerożeli do izolacji domów

Aerożele są zaawansowanymi technicznie materiałami używanymi w misjach kosmicznych. Jak można użyć ich do izolacji naszych domów ?

   Aspen Aerogels to materiały izolacyjne, które głównie stosuje się w przemyśle. Firma produkująca materiał izolacyjny całkowicie wypełniony powietrzem próbuje znaleźć jego zastosowanie w stworzeniu bardziej energooszczędnych domów. Przedsiębiorstwo wykonało wiele inwestycji w tym sektorze w Wielkiej Brytanii i kilka w USA, łącznie z projektem adaptacji produktu w istniejących mieszkaniach na Rhode Island w 2008 roku.

   W jaki sposób powstał Aerożel ? Po kondensacji zolu krzemianowego w żel należało go wysuszyć aby powstała matryca, w rezultacie w powstałym materiale jest ponad 90 procent powietrza. Struktura porowata materiału o tak małych rozmiarach wyprodukowana jest w trudnym do zrealizowania procesie wytopu żelu. Materiał uzyskuje w ten sposób bardzo dobre właściwości izolacyjne a jego cechą charakterystyczną jest niewielki ciężar.  

Produkcja tego materiału jest związana z nowoczesnymi technologiami. Z uwagi na wysokie koszty produkcji materiał ten znajduje zastosowanie głównie w przemyśle do izolacji rurociągów transportujących ropę naftową i gaz. Wykorzystano go również przy budowie pojazdu kosmicznego Mars Rover.

Jednak w chwili obecnej kilka firm proponuje cienkie maty z Aerożelu jako rozwiązanie alternatywne do tradycyjnych włókien szklanych, tworzyw piankowych czy celulozowych izolacji termicznych. Produkt jest jednak bardziej kosztowny w porównaniu do tradycyjnych metod. Według producenta ekonomicznie opłacalnym jest zastosowanie tego materiału w przypadku konieczności izolacji murów o zakrzywionych krawędziach.

Chris Blair, Dyrektor ds. Budownictwa Oddziału Północnoamerykańskiego Aspen Aerogels stwierdził : „ W 2008 roku otworzyliśmy drugą fabrykę wytwarzającą ten materiał. Dało to  możliwość produkcji powodującej, że koszt wytworzonej struktury zbliżony jest do ceny tradycyjnych materiałów izolacyjnych wprowadzanych na rynek.”

   Według firmy Aspen Aerogels wyprodukowane maty mające zastosowanie w przestrzeni kosmicznej posiadają od dwóch do czterech razy lepsze właściwości izolacyjne w porównaniu do włókien szklanych lub tworzyw piankowych. Do zalet technologii należy fakt, iż w łatwy sposób można wykonywać pracę izolacyjną. Struktura Aerożeli pozwala parze wodnej przechodzić przez materiał, a odporność ogniowa materiału widoczna jest na popularnym pokazie własności aerożeli poddanych działaniu wysokich temperatur przy użyciu palnika Bunsena ( palnik ten jest wykorzystywany głównie w pracach laboratoryjnych oraz w budownictwie do lutowania rur miedzianych, max temperatura płomienia może wynosić ok. 1400 – 2000 0C  ). Widać na nim, że osoba ogrzewająca palnikiem jedną stronę aerożelu bezpiecznie może dotknąć go po drugiej stronie.

   Właściwości Aerożelu jako materiału do izolacji domów zostały dostrzeżone przez firmę Cabot. Inne przedsiębiorstwo – ThermaBlok zaprezentowała izolację tego typu w demonstracyjnych domach wybudowanych w zeszłorocznych zawodach Solar Decathlon. Najważniejszym kryterium jakie dom miał spełnić była jak największa efektywność energetyczna budynku.

   Jakie są możliwości zastosowania aerożeli ? Może powinieneś zastanowić się nad możliwością użycia tego typu materiału na ścianach, sufitach lub na strychu aby zwiększyć właściwości izolacyjne twego domu ? Niekoniecznie. Większa efektywność energetyczna kosztuje, a więc jak ekonomicznie stosować ten materiał w budownictwie mieszkaniowym? Według Blaira stosując go do izolacji ścian nie posiadających otworów okiennych i drzwiowych, umieszczając izolację tego typu na ścianach wewnętrznych budynku.

   „ Projekt The Rhode Island Housing zakładał renowację kompleksu 50 mieszkań w pięciu budynkach bez izolacji o konstrukcji ceglanej z 1940 roku. Wykonawcy zainstalowali maty z aerożelu na stronie wewnętrznej ścian nakładając kolejno warstwę tynku a następnie malując zaizolowaną ścianę. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że ściany posiadają wystarczającą odporność na ściskanie a warstwy nie przekraczają grubości 2,54 cm co może mieć znaczenie w izolacjach pomieszczeń wewnętrznych.” stwierdza Blair. Według Aspen Aerogels zwrot wykonanej inwestycji nastąpi za pięć lat.

 Istotną cechą jest fakt tworzenia domów o wysokiej efektywności energetycznej dzięki zastosowaniu tego materiału. Jest ona zapewniona przez szczelność izolacji umieszczonej na zewnątrz budynku po wymurowaniu ścian i ułożeniu powierzchni dachu. W domach o konstrukcji drewnianej cienkie pasy z aerożelu mogą być stosowane do izolacji trudno dostępnych przestrzeni zapobiegając w ten sposób powstawaniu mostków termicznych w ścianach, przez które ciepło ucieka na zewnątrz budynku.

 Blair mówi, że : „Koszt sprzedaży Aspen Aerogels będzie stopniowo się zmniejszał, niestety niezbyt znacznie przez następne kilka lat. Coraz bardziej rygorystyczne normy powodują, że materiał ten będzie nadal kapitałochłonny. Zmiana tej tendencji będzie możliwa dzięki szukaniu nowych zastosowań tego materiału w sektorze budownictwa.” [5]

 __________________________________________________________________________

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl